วิธีโหลดไฟล์


รอ 3 วิ แล้วกดข้าม

รอ 4 วิ แล้วกด Continue
   

เมื่อกดข้ามลิ้งแล้ว 
จะเห็นลิ้งโหลดของโปรแกรมนั้นๆ
กดโหลดได้เลย 

 
Loading...